Thông tin thanh toán

Phương Thức Thanh Toán:

Phương Thức Thanh Toán:

KINGBOP CIGAR có các hình thức thanh toán sau

Thanh Toán COD (Giao Hàng Nhận Tiền )

Thanh Toán Chuyển Khoản (Vui lòng liên hệ nhân viên để được hướng dẫn thanh toán)

Thanh Toán Tiền Mặt khi mua hàng trực tiếp tại KINGBOP CIGAR


CÁC TIN KHÁC